Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

Tư tường Phật giáo trong trò chơi và diễn xướng Yu-kê của người Khmer Tây Nam Bộ

Tư tường Phật giáo trong trò chơi và diễn xướng Yu-kê của người Khmer Tây Nam Bộ
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57899
Title: Tư tường Phật giáo trong trò chơi và diễn xướng Yu-kê của người Khmer Tây Nam Bộ
Keywords: Tư tưởng Phật giáo;Phật giáo;Người Khmer
Issue Date: 2015
Publisher: Tạp chí Văn hóa Phật giáo
Abstract: Người Khmer Nam Bộ theo Phật giáo Nguyên thủy Theravada, một tôn giáo mới du nhập từ thế kỷ XIII nhưng đã thay thế đạo Bà-la-môn, chi phối rất sâu sắc đời sống của người Khmer. Đối với người Khmer, Đức Phật là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất, là đấng thiêng liêng nhất, còn sư sãi là những người thay Đức Phật để hoàng hóa độ sinh, vì vậy rất được mọi người tôn kính
Description: Tạp chí Văn hóa Phật giáo. Số 11. Năm 2015. 2 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57899
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Tấm lòng một người thầy

Tấm lòng một người thầy
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54315

Title: Tấm lòng một người thầy
Authors: Phúc Tiến
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo
Issue Date: 2011
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 6/2011 ; 2 tr. ; TNS08464
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54315
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

Thể chế về văn bản quản lý nhà nước của các triều đại phong kiến Việt Nam : Đề tài NCKH. QG95.28

Thể chế về văn bản quản lý nhà nước của các triều đại phong kiến Việt Nam : Đề tài NCKH. QG95.28
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22749
Title: Thể chế về văn bản quản lý nhà nước của các triều đại phong kiến Việt Nam : Đề tài NCKH. QG95.28
Authors: Vương, Đình Quyền
Vũ, Thị Phụng
Keywords: Quản lý nhà nước;Văn bản;Triều đại phong kiến;Việt Nam
Issue Date: 2000
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Khai thác, hệ thống vế thể chế soạn thảo văn bản hành chính của các triều đại trong lịch sử - những ưu điểm và hạn chế Đánh giá, nhận xét. Khả năng kế thừa chọn lọc những tinh hoa của vấn đề này trong điều kiện hiện nay Công trình tổng quan khoảng 70 trang; bổ sung tư liệu cho chuyên đề giảng dạy về văn bản và thể chế văn bản hành chính.
Description: 115 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22749
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

Vận dụng lí thuyết quản lí sự thay đổi để chỉ đạo chuyển đổi quy trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Vận dụng lí thuyết quản lí sự thay đổi để chỉ đạo chuyển đổi quy trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13193

Title: Vận dụng lí thuyết quản lí sự thay đổi để chỉ đạo chuyển đổi quy trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ
Authors: Đặng, Xuân Hải
Keywords: lí thuyết quản lí;chỉ đạo chuyển đổi quy trình đào tạo;hệ thống tín chỉ
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHQG
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13193
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về biến đổi khí hậu trong ngành Công an : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu

Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về biến đổi khí hậu trong ngành Công an : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59256

Title: Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về biến đổi khí hậu trong ngành Công an : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu
Authors: Hoàng, Văn Nhị
Keywords: Công tác truyền thông;Biến đổi khí hậu
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Abstract: Tóm tắt các kết quả của luận văn: Vấn đề môi trường và BĐKH rất được CBCS quan tâm, cùng với lĩnh vực Thời sự - Chính trị, Kinh tế - Xã hội và Y tế - Sức khỏe. Nhận thức của CBCS về biến đổi khí hậu đã được nâng cao rõ rệt, tuy nhiên, còn một số CBCS chưa có sự nhận thức đúng đắn và chính xác về Biến đổi khí hậu. Trong đó, phương tiện truyền thông được sử dụng nhiều nhất, phổ biến nhất là Tivi, báo. Đây là 02 phương tiện được CBCS thường sử dụng để thu thập thông tin về Biến đổi khí hậu. Đặc biệt là Tivi, phương tiện được sử dụng nhiều nhất. Đây là phương tiện mang tính giải trí, trực quan sinh động.
Description: 74 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59256
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

Phát triển một số phương pháp lọc thông tin cho hệ tư vấn : Luận án TS. Công nghệ thông tin: 62 48 01 01

Phát triển một số phương pháp lọc thông tin cho hệ tư vấn
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43554
Title: Phát triển một số phương pháp lọc thông tin cho hệ tư vấn : Luận án TS. Công nghệ thông tin: 62 48 01 01
Authors: Từ, Minh Phương, người hướng dẫn
Đinh, Mạnh Tường, người hướng dẫn
Nguyễn, Duy Phương
Keywords: Khoa học máy tính;Công nghệ thông tin;Lọc thông tin;Hệ tư vấn
Issue Date: 2011
Abstract: 135 tr. + CD-ROM
Luận án TS. Khoa học máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Giới thiệu tổng quan về lọc thông tin, các phương pháp lọc thông tin như phương pháp lọc theo nội dung, lọc cộng tác và phương pháp lọc kết hợp. Nghiên cứu phương pháp hạn chế ảnh hưởng của vấn đề dữ liệu thưa của lọc cộng tác bằng phương pháp h (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43554
Appears in Collections:UET - Dissertations

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

Vai trò của Nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ ở Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế học: 623101

Vai trò của Nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ ở Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế học: 623101
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59784

Title: Vai trò của Nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ ở Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế học: 623101
Authors: Dương, Quỳnh Hoa
Keywords: Kinh tế lao động;Nguồn nhân lực
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: + Về lý luận: Góp phần làm rõ cơ sở khoa học cho việc xác định bản chất, nội dung vai trò của Nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực KH - CN trong điều kiện KTTT; các nhân tố ảnh hưởng, các tiêu chí đánh giá vai trò của Nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực KH - CN. + Về thực tiễn: Thông qua hệ thống tài liệu thứ cấp từ các bộ, ngành và số liệu điều tra, khảo sát, luận án đánh giá thực trạng vai trò của Nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực KH - CN, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất hệ thống các quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực KH - CN ở nước ta trong thời gian tới.
Description: 173 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59784
Appears in Collections:UEB - Dissertations