Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Phát triển năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công tỉnh Hà Giang

Phát triển năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công tỉnh Hà Giang
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54452
Title: Phát triển năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công tỉnh Hà Giang
Authors: Trần Minh Hoàng
Keywords: Phát triển;Lãnh đạo
Issue Date: 2017
Publisher: H.:ĐHKT
Description: 234 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54452
Appears in Collections:UEB - Dissertations

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

Tác động biến đổi khí hậu đến ngành trồng lúa tại tỉnh Lào Cai và đề xuất giải pháp ứng phó : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường : 60 44 03 01

Tác động biến đổi khí hậu đến ngành trồng lúa tại tỉnh Lào Cai và đề xuất giải pháp ứng phó : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường : 60 44 03 01
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39733

Title: Tác động biến đổi khí hậu đến ngành trồng lúa tại tỉnh Lào Cai và đề xuất giải pháp ứng phó : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường : 60 44 03 01
Authors: Nguyễn, Văn Thắng, người hướng dẫn
Đặng, Thị Thanh Hoa
Keywords: Khoa học môi trường;Biến đổi khí hậu;Trồng lúa;Lào Cai
Issue Date: 2013
Publisher: Trường đại học tự nhiên
Abstract: 100 tr. + CD-Rom + tóm tắt
Thu thập tài liệu, số liệu tổng hợp thông tin về điều kiện tự nhiên, môi trường, sự phát triển kinh tế - xã hội, diễn biến, dao động và xu thế diễn biến của các yếu tố khí hậu, kịch bản Biến đổi khí hậu (BĐKH) của tỉnh Lào Cai. Đánh giá tác động của các yế (...)
Luân văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững Trường đại học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39733
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

Tiến trình xây dựng cộng đồng an ninh ASEAN

Tiến trình xây dựng cộng đồng an ninh ASEAN
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58544


Title: Tiến trình xây dựng cộng đồng an ninh ASEAN
Authors: Trần, Ánh Phương
Keywords: : ASEAN;Cộng đồng ASEAN;Quan hệ quốc tế
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Đề cập tới quá trình hình thành ý tưởng thành lập Cộng đồng an ninh ASEAN (ASC). Thông qua việc nhìn lại những thành tựu cũng như hạn chế của ASEAN trong hợp tác an ninh - chính trị kể từ sau khi kết thúc chiến tranh lạnh cho tới 2003. Phân tích những biến động của tình hình an ninh thế giới cũng như khu vực, chỉ rõ nhu cầu cấp thiết của việc thành lập một cơ chế hợp tác an ninh mới nhằm đảm bảo an ninh và hòa bình khu vực, tạo điều kiện cho các quốc gia trong khu vực phát triển. Khẳng định những thành tựu đạt được trong quá trình triển khai xây dựng ASC từ khi đưa ra kế hoạch cho đến 2009 và triển vọng xây dựng ASC.
Description: 161 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58544
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Điển hình hóa - Một thành công xuất sắc của Vũ Trọng Phụng trong "Giông tố" và "Số Đỏ"

Điển hình hóa - Một thành công xuất sắc của Vũ Trọng Phụng trong "Giông tố" và "Số Đỏ"
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58934

Title: Điển hình hóa - Một thành công xuất sắc của Vũ Trọng Phụng trong "Giông tố" và "Số Đỏ"
Authors: Nguyễn Thị Bích Nga
Keywords: Điển hình hóa, Vũ Trọng Phụng;"Giông tố" và "Số Đỏ"
Issue Date: 1999
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: T.XV, số 5, 1999;
Description: tr. 29-32
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58934
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

Sử dụng công cụ phát triển cộng đồng giúp người dân giữ gìn bản sắc dân tộc (trường hợp người Thái ở bản Khoan, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La)

Sử dụng công cụ phát triển cộng đồng giúp người dân giữ gìn bản sắc dân tộc (trường hợp người Thái ở bản Khoan, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58508
Title: Sử dụng công cụ phát triển cộng đồng giúp người dân giữ gìn bản sắc dân tộc (trường hợp người Thái ở bản Khoan, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La)
Authors: Phạm, Thị Lê
Keywords: Bản sắc dân tộc;Dân tộc học;Sơn La;Văn hóa vật chất
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Khái quát về phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia (PRA) và ứng dụng của nó trong nghiên cứu văn hóa tại bản Khoan, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả sử dụng các công cụ của phương pháp PRA được áp dụng trong nghiên cứu về : Những nét văn hóa truyền thống hiện diện qua con mắt của các nhà nghiên cứu địa phương; Những nét văn hóa tinh thần hiện diện qua con mắt của các nhà nghiên cứu địa phương; Những nét xã hội truyền thống trong bối cảnh xã hội hiện đại
Description: 109 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58508
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

Bọ chét Xenopsylla cheopis Rothschllid 1903 (aphaniptera pulicidae) : Luận án PTS. Sinh học: 1 05 14

Bọ chét Xenopsylla cheopis Rothschllid 1903 (aphaniptera pulicidae) : Luận án PTS. Sinh học: 1 05 14
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37240

Title: Bọ chét Xenopsylla cheopis Rothschllid 1903 (aphaniptera pulicidae) : Luận án PTS. Sinh học: 1 05 14
Authors: Phạm, Bình Quyền, Ngườì hướng dẫn
Trương, Sĩ Niêm
Keywords: Côn trùng;Bọ chét;Dịch hạch;Aphaniptera pullicidae;Miền Bắc Việt nam;Chuột
Issue Date: 1987
Publisher: ĐHTH HN
Abstract: Nghiên cứu sinh học, sinh thái và đặc điểm sinh sản của bọ chét X.cheopis trong phòng thí nghiệm, đề xuất các biện pháp phòng trừ bọ chét và phòng chống dịch hạch
Electronic Resources
96 tr.
Luận án PTS. Côn trùng học -- Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1987
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37240
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

Nghiên cứu các quá trình hóa học nhằm nâng cao tỷ lệ gạo làm nguyên liệu thay thế trong công nghệ sản xuất bia : Luận án TS. Hoá học: 62 44 27 01

Nghiên cứu các quá trình hóa học nhằm nâng cao tỷ lệ gạo làm nguyên liệu thay thế trong công nghệ sản xuất bia : Luận án TS. Hoá học: 62 44 27 01
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36863

Title: Nghiên cứu các quá trình hóa học nhằm nâng cao tỷ lệ gạo làm nguyên liệu thay thế trong công nghệ sản xuất bia : Luận án TS. Hoá học: 62 44 27 01
Authors: Lê, Đức Ngọc, Người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Việt, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Vinh
Keywords: Công nghệ sản xuất bia;Gạo;Hoá hữu cơ;Nguyên liệu sản xuất bia
Issue Date: 2002
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: Nghiên cứu các quá trình hoá học nhằm nâng cao tỷ lệ gạo làm nguyên liệu thay thế trong công nghệ sản xuất bia
Electronic Resources
Luận án TS. Hoá hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36863
Appears in Collections:HUS - Dissertations