Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

Hệ thống phòng thủ Vauban ở Việt Nam trường hợp thành Hà Nội ( 1805 - 1897)

Hệ thống phòng thủ Vauban ở Việt Nam trường hợp thành Hà Nội ( 1805 - 1897)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36127
Title: Hệ thống phòng thủ Vauban ở Việt Nam trường hợp thành Hà Nội ( 1805 - 1897) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54
Authors: Nguyễn, Hải Kế, người hướng dẫn
Công, Phương Khương
Keywords: Hệ thống phòng thủ;Vauban;Lịch sử Việt Nam;Hà Nội;Nhà Nguyễn
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Nghiên cứu quá trình phát triển của thành lũy Thăng Long và sự xuất hiện hệ thống phòng thủ Vauban ở Việt Nam cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX. Trình bày quá trình xây dựng, những bước phát triển và suy tàn của thành Hà Nội (1805-1897): quá trình xây dựng (...)
148 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36127
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018

Designing an ESP reading syllabus for third- year students of Geography at Thai Nguyen University of Education = Thiết kế đề cương đọc hiểu Tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ 3 khoa địa lí trường Đại học sư phạm Thái Nguyên. M.A Thesis Linguisti

Designing an ESP reading syllabus for third- year students of Geography at Thai Nguyen University of Education = Thiết kế đề cương đọc hiểu Tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ 3 khoa địa lí trường Đại học sư phạm Thái Nguyên. M.A Thesis Linguisti
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40476

Title: Designing an ESP reading syllabus for third- year students of Geography at Thai Nguyen University of Education = Thiết kế đề cương đọc hiểu Tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ 3 khoa địa lí trường Đại học sư phạm Thái Nguyên. M.A Thesis Linguisti
Authors: Dương, Thu Mai, supervisor
Lê, Thị Hồng Hương
Keywords: Tiếng Anh;Đọc hiểu;Phương pháp giảng dạy
Issue Date: 2012
Publisher: University of Languages and International Studies
Abstract: 40 p. + CD-ROM
M.A. Thesis. English Teaching Methodology -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2012
It is clear that syllabus plays an important role in teaching and learning English; however, there is not an appropriate ESP syllabus for students of Geography at TUE now. Therefore, designing an ESP reading syllabus is very necessary and it is the purpose (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40476
Appears in Collections:ULIS - Master Theses

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

Các Tông phái trong Phật giáo

Các Tông phái trong Phật giáo
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56043

Title: Các Tông phái trong Phật giáo
Authors: Nguyễn, Văn Chế
Keywords: Phật giáo;Tông phái
Issue Date: 2003
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Phật nói Pháp trong 49 năm không ghi chép thành văn bản. Các đệ tử nghe Phật thuyết Pháp vì căn cơ khác nhâu, nhân duyên khác nhau, trình độ khác nhau, sau này đệ tử Phật chia thành 10 tông phái...
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 5/2003 ; 6 tr. ; TNS10482
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56043
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018

Từ truyện cổ tích dân gian đến truyện cổ tích của nhà văn (trường hợp Tô Hoài và Phạm Hổ) : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 602201

Từ truyện cổ tích dân gian đến truyện cổ tích của nhà văn (trường hợp Tô Hoài và Phạm Hổ) : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 602201
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60950
Title: Từ truyện cổ tích dân gian đến truyện cổ tích của nhà văn (trường hợp Tô Hoài và Phạm Hổ) : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 602201
Authors: Nguyễn, Thanh Huyền
Keywords: Truyện cổ tích;Văn học dân gian Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Thứ nhất, luận án đóng góp một cái nhìn cụ thể về ảnh hưởng của văn học dân gian đối với văn học viết, đặc biệt là mảng truyện cổ tích viết lại của nhà văn Tô Hoài và nhà văn Phạm Hổ. Qua đó khẳng định những đóng góp không nhỏ của nhà văn Tô Hoài và nhà văn Phạm Hổ vào dòng văn xuôi Việt Nam hiện đại dành cho trẻ em, nhất là ở thể loại cổ tích mới. Thứ hai, luận án là công trình khoa học đầu tiên đã thống kê và hệ thống hóa các truyện có phong cách cổ tích do nhà văn mới sáng tác hoặc là các truyện cổ tích cũ do nhà văn viết theo lối mới. Đồng thời, luận án đã nhận diện và phân tích những yếu tố cốt lõi làm nên sự khác biệt giữa cổ tích nhà văn và cổ tích dân gian. Luận án đã so sánh giữa truyện cổ tích của nhà văn Tô Hoài và truyện cổ tích của nhà văn Phạm Hổ để thấy được sự khác biệt và tương đồng của hai nhà văn này. Cuối cùng, luận án đã bổ sung thêm nguồn tư liệu quan trọng phục vụ cho quá trình nghiên cứu và giới thiệu chuyên sâu về truyện cổ tích của nhà văn Tô Hoài và nhà văn Phạm Hổ tại các trường đại học. Đồng thời là một đóng góp cho ngành lý luận nghiên cứu văn học thiếu nhi vốn còn nhiều nội dung đang bỏ ngỏ và chưa được quan tâm đúng mức.
Description: 201 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60950
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Hiện tượng chuyển mã tiếng Anh trong giao tiếp tiếng Việt (trường hợp sinh viên chuyên ngữ ở một số trường đại học tại Hà Nội): Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 602201

Hiện tượng chuyển mã tiếng Anh trong giao tiếp tiếng Việt (trường hợp sinh viên chuyên ngữ ở một số trường đại học tại Hà Nội): Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 602201
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60952
Title: Hiện tượng chuyển mã tiếng Anh trong giao tiếp tiếng Việt (trường hợp sinh viên chuyên ngữ ở một số trường đại học tại Hà Nội): Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 602201
Authors: Nguyễn, Thị Huyền
Keywords: Tiếng Việt;Khía cạnh ngôn ngữ
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Thứ nhất,áp dụng mô hình Khung ngôn ngữ ma trận, luận án cho thấy trong các ngôn phẩm chuyển mã, tiếng Việt là ngôn ngữ ma trận, tiếng Anh là ngôn ngữ nhúng. Các kết quả phân tích cho thấy:Trong số 964 phát ngôn trong 115 hội thoại, có 321 phát ngôn chỉ được tạo bởi tiếng Việt, 163 phát ngôn chỉ được tạo bởi tiếng Anh và 480 phát ngôn hỗn hợp. Phân loại 163 câu/phát ngôn theo cấu trúc và mục đích nói, luận án cho thấy, về mặt cấu trúc, các phát ngôn tiếng Anh chủ yếu được tạo bởi các câu đơn và câu đặc biệt. Theo mục đích nói, các phát ngôn tiếng Anh có mục đích tường thuật và nghi vấn chiếm tỉ lệ lớn, đặc biệt, các từ nghi vấn (what, why, how…) được sử dụng với tần suất lớn trong các phát ngôn nghi vấn, các phát ngôn cảm thán và mệnh lệnh chiếm tỉ lệ khiêm tốn hơn nhiều.Các phát ngôn hỗn hợp (ngôn ngữ ma trận+ngôn ngữ nhúng) là tâm điểm của sự khảo sát. Trên cơ sở lí thuyết ngôn ngữ ma trận, chúng tôi phân chia các phát ngôn chỉ được tạo bởi tiếng phát ngôn hỗn hợp thành 3 thành phần: (1) các cù lao ngôn ngữ ma trận; (2) các cù lao hỗn hợp; và (3) các cù lao ngôn ngữ nhúng, trong đó luận án khảo sát thành phần thứ (2) và thứ (3).Về cấu trúc, kết quả cho thấy, các thành tố ngôn ngữ nhúng là từ chiếm số lượng áp đảo, sau đó là các ngữ đoạn và cuối cùng mới là các câu. Về mặt ngữ âm, tác động của ngôn ngữ ma trận theo hướng làm biến đổi cách phát âm của các thành tố ngôn ngữ nhúng cũng thể hiện rõ thông qua việc ngôn ngữ ma trận làm thanh điệu hóa một số âm tiết tiếng Anh, gây một số biến đổi trong hệ thống phụ âm và nguyên âm các từ tiếng Anh khi các từ đó được “nhúng” vào các phát ngôn tiếng Việt (thể hiện qua các đơn vị phát âm nhỏ nhất là âm tiết).Về từ loại, các thành tố ngôn ngữ nhúng là thực từ đó lại chủ yếu là danh từ, sau đó mới đến động từ và tính từ. Thứ hai, đối với động cơ và thái độ ngôn ngữ, ngữ liệu ngôn ngữ tự nhiên cho thấy các sinh viên chuyên ngữ khá “hứng thú” với việc chuyển mã, trong đó, chuyển mã đánh dấu là hành vi phổ biến hơn nhằm thực hiện những động cơ giao tiếp nhất định. Cứ liệu từ các hội thoại tự nhiên và các cứ liệu phỏng vấn sâu đều ủng hộ kết quả đó.Kết quả nghiên cứu thái độ ngôn ngữ gây nhiều ngạc nhiên cho người nghiên cứu bởi chúng hầu hết không phù hợp với những dự đoán ban đầu. Đối với sinh viên chuyên ngữ, kết quả, thời lượng, sở thích hay tần suất tiếp xúc với người bản ngữ ảnh hưởng rất ít đến tần suất chuyển mã của họ; trong khi đó, những yếu tố nêu trên lại có ảnh hưởng tích cực đến hành vi chuyển mã của họ.
Description: 155 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60952
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Biến đổi xã hội vùng ven đô Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa (Trường hợp huyện Từ Liêm từ 1996 đến 2013): Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

Biến đổi xã hội vùng ven đô Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa (Trường hợp huyện Từ Liêm từ 1996 đến 2013): Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60954
Title: Biến đổi xã hội vùng ven đô Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa (Trường hợp huyện Từ Liêm từ 1996 đến 2013): Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201
Authors: Bùi, Văn Tuấn
Keywords: Việt Nam học;Xã hội
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Luận án là công trình nghiên cứu khoa học một cách có hệ thống và tổng thể. Trên cơ sở tiếp nhận phương pháp liên ngành và khu vực học về biến đổi xã hội về vùng ven đo Hà Nội trong bối cảnh đo thị hóa.
Description: 242 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60954
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Định kiến đối với người đồng tính : Luận án TS. Tâm lý học: 623104

Định kiến đối với người đồng tính : Luận án TS. Tâm lý học: 623104
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60959

Title: Định kiến đối với người đồng tính : Luận án TS. Tâm lý học: 623104
Authors: Đồng, Thị Yến
Keywords: Người đồng tính;Tâm lý học
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Luận án không những góp phần hệ thống hoá, cập nhật một số vấn đề lý luận có liên quan tới định kiến mà còn thiết kế khung lý thuyết và bộ công cụ đo lường định kiến đối với người đồng tính ở sinh viên. Về mặt thực tiễn, qua điều tra khảo sát, luận án phát hiện sinh viên thể hiện định kiến đối với người đồng tính nam ở mức độ cao nhưng lại thể hiện định kiến ở mức độ thấp đối với người đồng tính nữ; mức độ định kiến ở từng thành tố khuôn mẫu, phản ứng cảm xúc và niềm tin tiêu cực là khác nhau trên từng tiểu thang đo lường định kiến đối với người đồng tính nữ, đồng tính nam. Tuy nhiên, phản ứng cảm xúc là thành tố được sinh viên thể hiện định kiến ở mức độ cao nhất so với hai thành tố còn lại. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng định kiến đối với người đồng tính chịu ảnh hưởng của tất cả các yếu tố được khảo sát; trong đó, truyền thông và các giá trị truyền thống về vai trò giới có ảnh hưởng mạnh nhất đến định kiến đối với người đồng tính ở sinh viên.
Description: 145 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60959
Appears in Collections:USSH - Dissertations