Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018

Nghiên cứu khả năng sinh khí sinh học biogas của phụ phẩm dứa :Luận văn ThS. Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường: 605203

Nghiên cứu khả năng sinh khí sinh học biogas của phụ phẩm dứa :Luận văn ThS. Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường: 605203
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61125

Title: Nghiên cứu khả năng sinh khí sinh học biogas của phụ phẩm dứa :Luận văn ThS. Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường: 605203
Authors: Ngô, Mạnh Túc
Keywords: Kỹ thuật hóa học;Khí sinh học
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: - Đã xác định được thành phần hóa học của vỏ phụ phẩm dứa: độ ẩm, tổng chất rắn, tổng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, hàm lượng xenlulo, tổng đường, hàm lượng protein, tổng carbon, tổng nito. Kết quả cho thấy, phụ phẩm dứa giàu chất dinh dưỡng thiết yếu cho vi sinh vật sinh trưởng và phát triển, do đó phù hợp cho quá trình phân hủy kỵ khí. - Đã tiến hành thủy phân phụ phẩm vỏ dứa bằng KOH, xác định được điều kiện tiến hành hiệu quả nhất: dung dịch KOH 0,02N, thời gian xử lý 14 ngày. Kết quả thu được, phần dịch chứa 17,86 % đường tổng và 2,02% axit tổng, phần chất rắn giảm 90,7% TS và giảm 66,3% hàm lượng cellulose. - Đã tiếp tục tiến hành thủy phân và axit hóa phụ phẩm dứa bằng vi sinh vật dạ cỏ bò trong thời gian 3 đến 7 ngày. Kết quả thu được, phần dịch chứa 19,56% đường tổng và tăng 6,91% axit tổng, phần chất rắn giảm 94,6% TS và giảm 90,5% hàm lượng cellulose. - Đã xác định được tỷ lệ dinh dưỡng C/N phù hợp cho cơ chất phụ phẩm dứa trong khoảng 25-35 và tốt nhất là 30 cho năng suất sinh khí biogas ở qui mô phóng thí nghiệm đạt 418,4 ml biogas/gTS với thành phần CH4 của biogas trong khoảng 58-61%. - Đã xác định được năng suất sinh khí biogas của cơ chất phụ phẩm dứa ở qui mô pilot 35 lít đạt 314 ml biogas/gTS với thành phần CH4 của biogas trong khoảng 58-61%.
Description: 53 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61125
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2018

Phong trào chống chiến tranh Việt Nam tại Mỹ (1960-1975)

Phong trào chống chiến tranh Việt Nam tại Mỹ (1960-1975)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5584

Title: Phong trào chống chiến tranh Việt Nam tại Mỹ (1960-1975)
Other Titles: The anti-Vietnam War movement in the United States 1960 - 1975
Authors: Waugh, Charles
Keywords: Chiến tranh Việt Nam;Lịch sử Việt Nam;Kháng chiến chống Mỹ;Thời kỳ 1960-1975
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 36-42
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5584
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Quan hệ Việt Nam Cộng hòa - Hoa Kỳ (1969-1975): Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54

Quan hệ Việt Nam Cộng hòa - Hoa Kỳ (1969-1975)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35465


Title: Quan hệ Việt Nam Cộng hòa - Hoa Kỳ (1969-1975): Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54
Authors: Nguyễn, Văn Kim
Phan, Hải Vân
Keywords: Lịch sử Việt Nam;Quan hệ quốc tế;Việt Nam;Mỹ;Giai đoạn 1969-1975
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 174 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35465
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2018

Vấn đề con cái của phụ nữ độc thân ở Bắc Việt Nam

Vấn đề con cái của phụ nữ độc thân ở Bắc Việt Nam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21756
Title: Vấn đề con cái của phụ nữ độc thân ở Bắc Việt Nam
Authors: Phinney, Harriet M.
Keywords: Việt Nam học;Phụ nữ;Việt Nam
Issue Date: 1998
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 8 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21756
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

Chuyện cổ tích nơi chợ tết

Chuyện cổ tích nơi chợ tết
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57579

Title: Chuyện cổ tích nơi chợ tết
Keywords: Chuyện cổ tích;Chợ tết
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 1/2000; 2 tr. ; TNS10934
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57579
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2018

Nghiên cứu định lượng một số hoạt chất trong thuốc kháng sinh bằng phương pháp phổ hồng ngoại kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401

Nghiên cứu định lượng một số hoạt chất trong thuốc kháng sinh bằng phương pháp phổ hồng ngoại kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60179
Title: Nghiên cứu định lượng một số hoạt chất trong thuốc kháng sinh bằng phương pháp phổ hồng ngoại kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến: Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401
Authors: Đoàn, Thị Huyền
Keywords: Hóa học phân tích;Thuốc kháng sinh
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: - ã lự chọn đ ợc các điều ki n phù hợp c phép đo phổ hồng ngoại truyền qu nhằm định l ợng các hoạt chất kháng sinh trong thuốc. - H i thuật toán hồi qui đ biến PCR và PLS đã đ ợc sử dụng thành công để xác định một hoạt chất kháng sinh trong thuốc (cefixim, sulf gu nidin) và xác định đồng thời một số các kháng sinh trong cùng nhóm chất, gồm: sulfaguanidin, sulfamethoxazol và trimethoprim; cephalexin, cefaclor và cefadroxil; penicilin, ampicilin và amoxicilin; cefotaxim và ceftriaxon; cefixim và cefadroxil. - ã đánh giá độ chính xác và độ tin cậy c a các qui trình phân tích thu đ ợc. - ã xây dựng đ ợc qui trình định tính và định l ợng nhanh các hoạt chất kháng sinh trong thuốc viên nén và thuốc bột pha tiêm bằng ph ơng pháp IR trên cơ s mô hình xác định đồng thời.
Description: 142 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60179
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

Hệ thống phòng thủ Vauban ở Việt Nam trường hợp thành Hà Nội ( 1805 - 1897)

Hệ thống phòng thủ Vauban ở Việt Nam trường hợp thành Hà Nội ( 1805 - 1897)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36127
Title: Hệ thống phòng thủ Vauban ở Việt Nam trường hợp thành Hà Nội ( 1805 - 1897) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54
Authors: Nguyễn, Hải Kế, người hướng dẫn
Công, Phương Khương
Keywords: Hệ thống phòng thủ;Vauban;Lịch sử Việt Nam;Hà Nội;Nhà Nguyễn
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Nghiên cứu quá trình phát triển của thành lũy Thăng Long và sự xuất hiện hệ thống phòng thủ Vauban ở Việt Nam cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX. Trình bày quá trình xây dựng, những bước phát triển và suy tàn của thành Hà Nội (1805-1897): quá trình xây dựng (...)
148 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36127
Appears in Collections:USSH - Master Theses